E-mail: starosta@obeclenka.sk | Tel.: 0907 210 236Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Lenka

Demografia

Predproduktívny vek (0-14) spolu 21
Produktívny vek (15-54) ženy 55
Produktívny vek (15-59) muži 63
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 48
Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu -4
muži -3
ženy -1
HORE