E-mail: starosta@obeclenka.sk | Tel.: 0907 210 236Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Lenka

Igazgatási költségek

Hitelesítés

 

a) Kivonat hitelesítése (fénymásolat)

 

szlovák nyelven

2 euró

idegen nyelven (csak magyar vagy cseh nyelven)

3 euró

b) Az okirat eredeti példányán szereplő aláírások hitelesítése, aláírásonként

2 euró

c)  Aláírás hitelesítése az okiraton vagy annak másolatán, ha az okirat vagy annak másolata két vagy több lapból áll és a hitelesítési záradék hitelesítő zsinórral van hozzáfűzve, amely szabad végeit lergasztották és hivatalos pecsét lenyomatával látták el, minden aláírásért

3 euró

d) Az erkölcsi bizonyítvány és a kivonat kiadása iránti kérelemben feltüntetett adatok hitelesítése

2 euró

 

 

Lakosság-nyilvántartás

 

Személy lakhelyéről szóló igazolás vagy írásbeli értesítés kiadása

5 euró

 

Pénzügyi és vagyon-nyilvántartási főosztály

 

a) Halászengedély kiadása

 

1) 1 hetes

1,50 euró

2) 1 hónapos

3 euró

3) 1 éves

7 euró

4) 3 éves

17 euró

b) Az önálló mezőgazdasági termelő nyilvántartásba vétele bejegyzéséről szóló igazolás kiállítása

6,50 euró

c) A családi név vagy állandó lakhely megváltoztatása az önálló mezőgazdasági termelő bejegyzéséről szóló igazolásban

1,50 euró

d)A helyi adókezelési jogkör átruházásáról szóló határozat kiadása, határidő meghosszabbításáról szóló határozat kiadása, az elmulasztott határidőtől való eltekintésről szóló határozat kiadása, fizetési haladék vagy részletfizetés engedélyezéséről szóló határozat kiadása, a külön jogszabály alapján az adó eljárás során az adóalany kérelmére az adókedvezmény engedélyezéséről vagy adótartozás elengedéséről szóló határozat kiadása

9,50 euró

e) A videojátékok műszaki vagy üzemeltetése során használatos berendezések elhelyezésről szóló nyilatkozat, minden nyilatkozat esetében

100 euró

h) A külön jogszabály szerint a büntetés csökkentése vagy elengedése iránti engedély

16,50 euró

 

Területrendezési, építési és közlekedési osztály

 

1. Kisebb építési, karbantartási és fenntartási munkálatok és egyes távközlési berendezések bejelentése

a) jogi személy

30 euró

b) természetes személy

10 euró

2.Villamosenergia hálózat építés, annak felszíni építése és cseréje, valamint távközlési berendezés kiegészítésének bejelentése

80 euró

Illetékmentesség

Illetékmentességet élveznek a súlyos fogyatékossági igazolvánnyal rendelkező természetes személyek vagy súlyos fogyatékossági igazolvánnyal és kísérővel rendelkező természetes személyek

 

3. Engedélykérelem

a) Információs, reklám vagy népszerűsítő berendezésekre, ha a felület nagysága

 

15 m2-ig bezáróan

60 euró

15 m2-től 40 m2-ig bezáróan

200 euró

40 m2 felett

430 euró

Illetékmentesség

 1. Illetékmentességre az 59. tételben meghatározottak az irányadók.

2. Ezen tétel a ) pont 3. alpontja szerint illetékmentességet élveznek a vállalkozásról szóló törvényben meghatározott működési egységek.

3. Ezen tétel b) pontja szerint illetékmentességet élvez a Nemzeti Autópálya-kezelő Társaság, r.t.

4. Különleges használatbavételi engedély

a) helyi utak

80 euró

Meghatalmazás

Az illetékes szerv indokolt esetben ezen tétel alapján  felmentést adhat az illetékfizetési kötelezettség alól. Tekintettel a hálózat használatának idejére és terjedelmére az illetékes szerv az illeték összegét akár az ötszörösére is emelheti.

 

5. A III. osztályú és helyi utak forgalmi zárlatának, esetleg elterelésének engedélye

70 euró

6. A célirányos út (kiszolgáló út) helyi útra való csatlakozása iránti kérelem

40 euró

Meghatalmazás

Az illetékes szerv indokolt esetben ezen tétel alapján  felmentést adhat az illetékfizetési kötelezettség alól. Tekintettel  hálózat használatának idejére és terjedelmére az illetékes szerv az illeték összegét akár az ötszörösére is emelheti

 

Megjegyzés

1.Ezen tétel  alapján az illeték nem kerül kiszabásra a közúti közlekedés biztonságának biztosítása esetén vagy, ha a technológiai lépések egyéb megoldást nem tesznek lehetővé.
2. Ezen tétel a alapján az illeték nem kerül kiszabásra akkor sem, ha a az engedélyezés hatálya alá tartozó indukált beruházásokról van szó.

 

Közös Építészeti Hivatal

 

1. Javaslat az építmény elhelyezés vagy terület használati vagy területrendezési határozatot megváltoztató határozat kiadására

 

a) természetes személy

40 euró

b) jogi személy

100 euró

2. Javaslat az építmény elhelyezési végzés érvényességének meghosszabbítására

20 euró

Illetékmentesség

Illetékmentességet élveznek azok a szociális szolgáltatók, amelyek a szociális szolgáltatást nyereség szerzés nélkül nyújtják a külön törvény rendelkezései alapján, népművelési központok, csillagvizsgálók, planetáriumok, könyvtárak, múzeumok, galériák, színházak, és olyan professzionális zenei intézmények, amelyek fenntartója az állam vagy nagyobb területi egység
 

Megjegyzés

1. Az illeték nem kerül kiszabásra  területrendezési eljárás és az építési eljárás összevonása esetén  és ha egy határozat kerül kiadásra.
2. Ha a területrendezési határozat több különálló objektum elhelyezését foglalja magába, akkor az a) pont alapján összevont illeték kerül kiszabásra a területrendezési határozatban szereplő összes különálló objektum tekintetében kivéve a csatlakozásokat.

3.  Építési engedély kérelem, befejezett építmények módosítása (felépítmény, hozzáépítés) és az építés befejezése előtti módosítások (minden különálló építmény esetében)

 

a) lakás céljára szolgáló építmények

 

1. családi ház építése

50 euró

2. Lakóház építése

 200 euró

b) Egyéni üdülési célú építmények építése (víkendházak, nyaralók, hétvégi kertészházak) befejezett építmények módosítása (felépítmény,hozzáépítés) és az építés befejezése előtti módosítások

 

1. ha a beépített terület nem haladja meg a 25 m2

25 euró

2. ha a beépített terület meghaladja a 25 m2

50 euró

c) Az egyéni üdülési és lakás célú befejezett építmények módosítása

 

1. családi ház és egyéni üdülési célú építmények

35 euró

2. lakóház

100 euró

d) olyan építmények építése, melyek a családi házak esetében kiegészítő funkciót töltenek be vagy egyéni üdülési célú építmények

 

1. garázs építése egy vagy két helyiséggel

30 euró

2. a létező közműhálózatra való csatlakozások

30 euró

3. vízmű építmények, pl. kutak, víznyelők 5m2 felett, kisebb szennyvíztisztók, tavacskák

30 euró

4. rögzített felületek és parkolók

30 euró

5. ezen építmények kiegészítő funkciót betöltő építményei, pl. nyári konyhák, medencék, raktárak

30 euró

e) egyéb építmények építése, melyek a lakóházak és egyéb építmények esetében kiegészítő funkciót töltenek be

 

1. garázs építése egy vagy két helyiséggel

50 euró

2. a létező közműhálózatra való csatlakozások

50 euró

3. vízmű építmények, pl. kutak, víznyelők 5m2 felett, kisebb szennyvíztisztók, tavacskák

50 euró

4. rögzített felületek és parkolók

50 euró

5. ezen építmények kiegészítő funkciót betöltő építményei, pl. nyári konyhák, medencék, raktárak

50 euró

f) befejezett építmények módosítása és az építés befejezése előtti módosítások a d) és e) pont értelmében

20 euró

g) az egyéb fel nem sorolt építmények és ezen befejezett építmények módosítása és az építés befejezése előtti módosítások esetében a következő előrelátható költségvetési kiadásoknál

50 000 euróig.........................................................100 euró
50 000 eurótól 100 000 euróig .............................200 euró
100 000 eurótól  500 000 euróig............................400 euró
500 000 eurótól  1 000 000 euróig ........................600 euró
1 000 000 eurótól 10 000 000 euróig ....................800 euró
10 000 000 euró felett..........................................1 000 euró

h) ideiglenes építmények a felvonulási területen ha önálló építési engedély kerül kiadásra

 50 euró

Illetékmentesség

1.A befejezett lakás céljára szolgáló építmények módosítási építési engedélyének kiadása tekintetében illetékmentességet élveznek a súlyos fogyatékossági igazolvánnyal rendelkező természetes személyek vagy súlyos fogyatékossági igazolvánnyal és kísérővel rendelkező természetes személyek
2. Az illetékmentességre az 59. tételben meghatározottak az irányadók.

3. Ezen tétel g) pontja szerinti építési engedély kiadása esetén illetékmentességet élvez a Nemzeti Autópálya-kezelő Társaság, r.t.

Megjegyzések

1. Ha az építési engedély több különálló objektumot foglal magába, akkor összevont illeték kerül kiszabásra az építési engedélyben feltüntetett összes különálló objektumra vonatkozóan, kivéve a csatlakozásokat.
2. Hotel, szállás épületek és a kollektív üdülési építmények nem lakás céljára szolgáló építménynek minősülnek.
3.A kettőnél több helyiségből álló garázsok külön építménynek minősülnek.
4. Ezen tétel szerint illetéket róhatnak ki a területrendezésről és építési eljárásról szóló 1967. évi 50. törvény 117.§,120.§, és 121. § értelmében a Szlovák Köztársaság területén hatáskörrel rendelkező építésügyi hivatalok, különleges katonai és egyéb építésügyi hivatalok. 

4. Építési engedélyének meghosszabbítási kérelme

 

a) jogi személy

100 euró

b) természetes személy

30 euró

5. Egyszerűsített építés bejelentése

 

a) jogi személy

50 euró

b) természetes személy

20 euró

6. Az épület kihasználását meghatározó igazolás iránti kérelem, ha az eredeti tervdokumentáció nem található

10 euró

7. A szomszéd földterületen vagy építményen való intézkedések megtétele iránti kérelem

30 euró

Illetékmentesség

Illetékmentességet élveznek a súlyos fogyatékossági igazolvánnyal rendelkező természetes személyek vagy súlyos fogyatékossági igazolvánnyal és kísérővel rendelkező természetes személyek.

 

8. Utólagos építési engedélykérelem olyan építményekre, amelyek 1976. október  1. után épültek építési engedély nélkül vagy a törvénnyel ellentétes módon és utólagos építményt módosító engedélykérelem

 

(a 60. tételben kiszabott érték 3szorosa)

 

 a) építmény használatának megváltoztatása, ha nincs összefüggésben a 60. tétel szerinti építési eljárás részét képező építési engedély kiadásával

 30 euró

 b) építmény eltávolítása, minden építményre vonatkozóan, melynek eltávolítása engedélyezett

 

 természetes személy

 20 euró

 jogi személy

 50 euró

 c) terep munkálatok

 

természetes személy

20 euró

jogi személy

100 euró

Illetékmentesség

1. Illetékmentességre az 59. tételben meghatározottak az irányadók.

2. Ezen tétel a ) pont 3. alpontja szerint illetékmentességet élveznek a vállalkozásról szóló törvényben meghatározott működési egységek.

3. Ezen tétel b) pontja szerint illetékmentességet élvez a Nemzeti Autópálya-kezelő Társaság, r.t.

 

12. Javaslat a kollaudációs határozat kiadására

 

a) Lakás céljára szolgáló építmények és a befejezett lakás céljára szolgáló építmények módosításai

 

1. Családi ház

 35 euró

2. Lakóház

 120 euró

b) Egyéni üdülési célú építmények (víkendházak, nyaralók, hétvégi kertészházak) és a befejezett építmények módosítása

 

1. Ha a beépített terület nem haladja meg a 25 m2

25 euró

2. Ha a beépített terület meghaladja a 25 m2

50 euró

c) befejezett építmények módosítása, amelyre építési engedély került kiadásra

 

1. családi ház és egyéni üdülési célú építmények

25 euró

2. lakóház

50 euró

d) építmények, melyek a családi házak részét képezi vagy kiegészítő funkciót töltenek be, vagy egyéni üdülési célú építmények

 

1. garázs építése egy vagy két helyiséggel

20 euró

2. a létező közműhálózatra való csatlakozások

20 euró

3. vízmű építmények, pl. kutak, víznyelők 5m2 felett, kisebb szennyvíztisztók, tavacskák

20 euró

4. rögzített felületek és parkolók

20 euró

5. ezen építmények kiegészítő funkciót betöltő építményei, pl. nyári konyhák, medencék, raktárak

20 euró

e)egyéb építmények építése, melyek a lakóházak és egyéb építmények esetében kiegészítő funkciót töltenek be

 

1. garázs építése egy vagy két helyiséggel

30 euró

2. a létező közműhálózatra való csatlakozások

30 euró

3. vízmű építmények, pl. kutak, víznyelők 5m2 felett, kisebb szennyvíztisztók, tavacskák

30 euró

4. rögzített felületek és parkolók

30 euró

5. ezen építmények kiegészítő funkciót betöltő építményei, pl. nyári konyhák, medencék, raktárak

30 euró

f) befejezett építmények módosítása és az építés befejezése előtti módosítások a d) és e) pont értelmében

20 euró

g) az egyéb fel nem sorolt építmények és ezen befejezett építmények módosítása és az építés befejezése előtti módosítások esetében a következő előrelátható költségvetési kiadásoknál

50 000 euróig.........................................................60 euró
50 000 eurótól 100 000 euróig .............................120 euró
100 000 eurótól  500 000 euróig...........................250 euró
500 000 eurótól  1 000 000 euróig ........................400 euró
1 000 000 eurótól 10 000 000 euróig ....................530 euró
10 000 000 euró felett............................................660 euró

Illetékmentesség

1. A lakás céljára szolgáló befejezett építmények módosítására kiadott kollaudációs határozat tekintetében illetékmentességet élveznek a súlyos fogyatékossági igazolvánnyal rendelkező természetes személyek vagy súlyos fogyatékossági igazolvánnyal és kísérővel rendelkező természetes személyek.

2. Illetékmentességre az 59. tételben meghatározottak az irányadók
3. Ezen tétel g) pontja szerinti kollaudációs határozat kiadása esetén illetékmentességet élvez a Nemzeti Autópálya-kezelő Társaság, r.t..

Megjegyzések

1. Ha a kollaudációs határozat több különálló objektumot foglal magába, akkor összevont illeték kerül kiszabásra a kollaudációs határozatban feltüntetett összes különálló objektumra vonatkozóan, kivéve a csatlakozásokat.
2. Hotel, szállás épületek és a kollektív üdülési építmények nem lakás céljára szolgáló építménynek minősülnek a kollaudációs határozat kiadása céljából
3. A kettőnél több helyiségből álló garázsok külön építménynek minősülnek a kollaudációs határozat kiadása céljából.
4. Ezen tétel szerint illetéket róhatnak ki a kollaudációs határozat tekintetében a területrendezésről és építési eljárásról szóló 1967. évi 50. törvény 117.§,120.§, és 121. § értelmében a Szlovák Köztársaság területén hatáskörrel rendelkező építésügyi hivatalok, különleges katonai és egyéb építésügyi hivatalok.

13. Helyszínelés, a külön jogszabály vagy az eljárás résztvevőjének beadványa alapján

16,50 euró

Megjegyzés

1. Jelen tétel szerinti illeték nem kerül kiszabásra, ha a helyszínelésre közérdekből kerül sor, pl.  természeti katasztrófák és balesetek vagy az adó- és díjkezelésről a pénzügyi szervek rendszerének változásáról szóló 1992. évi 511. törvény  és későbbi módosításai szerinti helyszínelés esetében.

2. Jelen tétel szerinti illeték nem kerül kiszabásra, ha a helyszínelésre olyan határozat kiadása céljából kerül sor, amelyek esetében a 59.- 62a,160. és 161. tételek szerinti illeték kerül kiszabásra. 

3. Az eljárás résztvevőjének beadványa alapján megvalósuló helyszínelésnek minősül azon helyszínelés is, amely azon közigazgatási szerv kérelmére történik, amelyik az eljárás résztvevőjének beadványát intézi.

 

HORE