E-mail: starosta@obeclenka.sk | Tel.: 0907 210 236Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Lenka

Úradná tabuľa

ZverejnenéOznam
24.08.2021VZN o podmienkach držania psov v obci Lenka
19.07.2021Výrub stromov v obci Riečka
26.06.2021Dodatok č.1 k VZN č.1/2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výšky úhrad za soc. služby
02.06.2021Oznámenie o strategickom dokumente PHSR BBSK na roky 2022 - 2030
21.05.2021Oznámenie o strategickom dokumente - Nízkouhlíková stratégia VSP Južný Gemere
03.05.2021Záverečný účet za rok 2020
26.03.2021Zákaz vypaľovania
03.03.2021Opatrenia platné od 3.3.2021
18.02.2021Népszámlálás 2021
21.12.2020Vestník vlády - opatrenia
17.12.2020Úradné hodiny na Úrade práce
10.12.2020Népszámlálási információ
10.12.2020Informácia o sčítaní obyvateľov
10.12.2020Polícia upozorňuje
02.12.2020Výrub stromov v obci Riečka zverejnenie
26.11.2020Násilie na ženách
15.11.2020Ochrana seniorov
30.10.2020Určený čas na testovanie
30.10.2020Covid tesztelés információ
23.10.2020CORONA víru intészkedések 10/2020
23.10.2020Opatrenia Ústredného krízového štábu
23.10.2020Príprava na celoplošné testovanie
23.10.2020COVID - Opatrenia od 24.10.2020
16.10.2020Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa komín dobre?
05.08.2020Zákaz využívania lesov - Africký mor
15.05.2020Výzva na predloženie cenovej ponuky WiFi4EU
24.04.2020WiFi4EU-Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenst.pdf
22.04.2020Usmernenie hlavného hygienika - aktualizácia
08.04.2020Uznesenie vlády o prijatých opatreniach od 8.4.2020
30.03.2020Zmena úradných hodín Sociálna poisťovňa
30.03.2020Záverečný účet obce Lenka za rok 2019
30.03.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva zo dňa 29.3.2020
30.03.2020Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva zo dňa 28.3.2020
26.03.2020Opatrenie hlavného hygienika
25.03.2020Rendelet a Korona vírus ellen
25.03.2020Nové opatrenia proti Korona vírusu.
19.03.2020Pomoc sebe a druhým COVID-19
19.03.2020Osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19
19.03.2020Čo robiť, ak ste chorý COVID-19
19.03.202010 odporúčaní pri COVID
17.03.2020Uznesenie Bezpečnostnej rady
17.03.2020Prevencia proti Coronavírusu
17.03.2020Megelőző intézkedések
16.03.2020Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia
13.03.2020Rozhodnutie hlavného hygienika o karanténe
13.03.2020KORONAVÍRUS-HUN
13.03.2020Manuál - volania občanov - koronavírus - KS IZS, OS zložiek
13.03.2020Verejná vyyhláška_zákaz organizovať podujatia
12.03.2020Usmernenie hlavného hygienika
12.03.2020Verejná vyhláška k šíreniu prenosných chorôb
12.03.2020Uznesenie vlády k mimoriadnej situácie
03.03.2020Výsledky volieb do NR SR 2020
13.02.2020Miera separácie odpadu za rok 2019
10.12.2019VZN 1/2019 Dodatok k 1/2017 o miestnych daniach
25.11.2019Návrh rozpočtu na rok 2020
05.11.2019Voľby NR SR 2020
04.09.2019Vybudovanie ústredného kúrenia v obecnom dome Lenka
29.04.2019Záverečný účet obce za rok 2018
HORE