E-mail: starosta@obeclenka.sk | Tel.: 0907 210 236Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Lenka

Dodatok č. 1 VZN č.2/2020 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom na území obce Lenka

HORE