E-mail: starosta@obeclenka.sk | Tel.: 0907 210 236Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Lenka

Dodatok č.3 k VZN č.1/2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výšky úhrad za soc. služby

HORE